Ontwikkelingen op het gebied van de ruimtelijke ordening en investeringsbeleid van de gemeente Amsterdam.

Gedeeltelijk gepubliceerd in Krant voor aktieve Baanlozen in Amsterdam- KABAM- december 1993 De zeventiger jaren waren op het gebied van de ruimtelijke ordening in Amsterdam de jaren van Lammers en De Cloe. Zij vonden dat de gewone Amsterdammers de stad uitmoesten om in plaatsen als Almere en Lelystad te genieten van ruimte en groen. Zaken…

Groen Links en het monsterverbond met de VVD

Verslag van een bijeenkomst van Groen Links in Utrecht oktober 1993 Wilbert Willems zit in de parlementaire enquetecommissie. Hij wilde wel zeggen, wat straks bij de openbare verhoren van de commissie een van de conclusies zou zijn: de aansluiting van het uitkeringstraject op het arbeidsmarkttraject is in het verleden voortdurend zoek geweest. Mensen zijn niet…

Zonder radikaal verzet tegen de Lubbers-regering zal de armoede steeds groter worden.

De bezuinigingen op de bijstand die staatssecretaris ter Veld van Sociale Zaken heeft aangekondigd, en de bezuinigingen op de studiebeurzen maken onderdeel uit van een beleid waarbij de sociale zekerheid definitief tot het verleden gaat behoren. Het sociale minimum wordt steeds verder verlaagd, en de werknemers- en volksverzekeringen worden langzaam maar zeker afgeschaft. Straks zit…

De werklozencomite’s en de stakingen om de prijscompensatie

De werklozencomite’s en de stakingen om de prijscompensatie

Hoofdstuk 3 boek ‘Werklozen in aktie’, de geschiedenis van de Werklozen Belangen Vereniging Amsterdam, 1974-1992 In het voorgaande heb ik trachten aan te geven, dat in het voorjaar van 1976 bij de diskussies over de loonmaatregelen en de bezuinigingen bij de overheid de kwestie van de automatische prijscompensatie centraal stond. De werkgevers hadden in het…

De eerste bezuinigingen en de reacties van de werklozen comite’s.

De eerste bezuinigingen en de reacties van de werklozen comite’s.

Hoofdstuk 2 boek ‘Werklozen in aktie’, de geschiedenis van de Werklozen Belangen Vereniging Amsterdam, 1974-1992 Na de zomer van 1975 leken de werklozengroepen bezig te zijn met een beweging in opbouw. In het hele land werden trefcentra voor werklozen geopend. De groepen stelden offensieve eisen die ook resultaat leken te hebben. De verlenging van de…

Het kabinet den Uyl en de eerste werklozencomite’s

Het kabinet den Uyl en de eerste werklozencomite’s

Hoofdstuk I -boek ‘Werklozen in aktie’, de geschiedenis van de Werklozen Belangen Vereniging Amsterdam, 1974-1992. De jaren zestig- jaren van idealisme, bevlogenheid, alles wordt anders. In deze jaren ontstond er een massale jongeren- beweging die afscheid nam van het koude oorlogsdenken en die meer oog had voor de maatschappelijke tegenstellingen in de kapitalistische landen. Daarnaast…

Inleiding Boek ‘Werklozen in aktie’, de geschiedenis van de Werklozen belangen Vereniging Amsterdam, 1974-1992/WBVA-1992

Inleiding Boek ‘Werklozen in aktie’, de geschiedenis van de Werklozen belangen Vereniging Amsterdam, 1974-1992/WBVA-1992

Deze brochure gaat over de geschiedenis van de Werklozen Belangen Vereniging Amsterdam (WBVA) in de afgelopen vijftien jaar. Daarnaast besteed ik aandacht aan de voorloper van de vereniging, het Amsterdams Werklozen Comite. Bij het schrijven van deze brochure kreeg ik met verschillende moeilijkheden te maken. Het bleek, dat het archief van de vereniging voor een…