Zonder radikaal verzet tegen de Lubbers-regering zal de armoede steeds groter worden.

De bezuinigingen op de bijstand die staatssecretaris ter Veld van Sociale Zaken heeft aangekondigd, en de bezuinigingen op de studiebeurzen maken onderdeel uit van een beleid waarbij de sociale zekerheid definitief tot het verleden gaat behoren. Het sociale minimum wordt steeds verder verlaagd, en de werknemers- en volksverzekeringen worden langzaam maar zeker afgeschaft. Straks zit…