Wijzigingen in de klachtenprocedures bij de sociale dienst. Ondemocratische besluitvorming

Dit artikel is in juni 2000 in geredigeerde vorm verschenen in het Maandblad Uitkeringsgerechtigden (MUG) van juni 2000. De klachten en beroepsprocedures bij de sociale dienst schijnen gewijzigd te zijn. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een klacht, die momenteel in behandeling is. Een mevrouw wordt opgeroepen door de sociale dienst in het kader van de hercontrole.…

Verslag bijeenkomst met ambtenaren van het stadhuis over de werkgelegenheid en de arbeidsbemiddeling

 d.d. 17-05-2000 Aanwezig: een stuk of zeven ambtenaren, Harry, Piet, Els. Het blijkt vooral een gesprek te zijn waarin de ambtenaren uitleggen hoe een en ander in elkaar zit. Eerst wordt de organisatie bij de gemeente uitgelegd. De ambtenaren op het stadhuis maken deel uit van  een Bestuursdienst, die verdeeld is in 5 sectoren. Een…

Gesprek met Anita Naloop van de Stichting Werk in Rotterdam in mei 2000

De stichting Werk initieert verschillende soorten werkgelegenheidsprojecten in de wijk Kralingen-Krooswijk. Een van die projecten is het project sociale activering. In 1996 is gestart met de OK Bank (Onbenutte Kwaliteiten). Het project Onbenutte Kwaliteiten is voortgekomen uit de discussie over de sociale vernieuwing. Het OK project richt zich op de groep die langer dan twee…