Indruk van de lezersconferentie van het vakbondsblad Solidariteit

Naar lezersconferentie vakbondsblad Solidariteit geweest, waar de volgende punten naar voren kwamen. Er is naast privatisering sprake van liberalisering en verzelfstandiging. Dus dat de voormalige overheidstaak ondergebracht wordt in een NV of een stichting, zoals er zovele in de gezondheidszorg bestaan. Geprivatiseerd is er eigenlijk helemaal niet zoveel. Door Hans werd het thema van de…