Enkele opmerkingen bij het projekt Inzet in Amsterdam Zuid-Oost

Dit artikel verscheen ook in het actieblad Ravage. Met op de achtergrond een sterke lobby in de gemeentepolitiek, die oa bestaat uit directeuren van gemeentelijke diensten, geprivatiseerde instanties die zich met werkgelegenheid bezig houden, het onderzoeksinstituut ‘Nijfer’ en de fractie van D’66, wordt in de gemeenteraad het plan ‘Ínzet Zuid-Oost’ besproken. Kern van het plan…

Geluidsopnamen bij gesprekken met de sociale dienst.

Dit artikel verscheen eerder in maanblad voor uitkeringsgerechtigden MUG van april 1999. Geluidsopnamen bij gesprekken met de sociale dienst. Een van de uitgangspunten bij de invoering van de nieuwe bijstandswet was decentralisatie van het beleid: meer individuele beoordeling en meer mogelijkheden voor de gemeenten om eem lokaal beleid te ontwikkelen. Daardoor zou de cliënten van…