Fiatteringsbeleid, huursubsidie en woonkostentoeslag

Dit artikel verscheen in het juli/augustus nummer 1996 van het maandblad uitkeringsgerechtigden MUG. Fiatteringsbeleid De teksten van de brieven die de sociale dienst verstuurt, zijn niet altijd even duidelijk. Mevrouw S. kwam op het spreekuur van de Bijstandsbond met een brief, waarin de volgende zinsnede stond: ‘Hierbij is overwogen dat u op basis van het…