Toenemende armoede voor WAO-ers. Onrechtvaardige afschattingen in de WAO

Ook verschenen in het mei nummer van MUG, Maandblad voor uitkeringsgerechtigden in Amsterdam in de rubriek ‘De gang van zaken’.  Toenemende armoede voor WAO-ers Hoe moet je het verdwijnen van de sociale zekerheid in kaart brengen? Je kunt cijfers noemen, verlies van koopkracht, aantallen werklozen. Meestal zeggen die cijfers me niet zoveel. Het meest word…

Moussem: een multicultureel festival

Eerder verschenen in Kabam mei 1995 In de week van 18 tot en met 24 juni wordt in Amsterdam opnieuw de Moussem gevierd. Dit is een multikultureel festival met muziek, dans, poezie, tentoonstellingen en films. Oorspronkelijk was de Moussem een Marokkaans oogstfeest. Tegenwoordig in Europa, dient het festival ook om een goede verstandhouding tussen de…