Werklozenparlement Thüringen

Vertegenwoordigers van de Euromarsen, ook uit Nederland, zijn in Thurigen geweest, waar in Oost-Duitsland een werklozenparlement is opgericht. Hierover is ook gediscussieerd tijdens de vergaderingen van de Euromarsen, nl om op Europees niveau of in andere landen ook zo’n parlement op te zetten. Hierna volgt eerst een beschrijving van het parlement in Thuringen, daarna een…