Derde Kamer wil verdere democratisering

Derde Kamer wil verdere democratisering. Ecologische crisis, corruptie, massawerkloosheid, oorlogen, toenemende armoede in de wereld. Politici in het centrum van de macht hebben nauwelijks een antwoord op de toenemende problemen. Daarom is het belangrijk, dat alle burgers op basis van gelijkwaardigheid kunnen deelnemen aan het debat, zodat alternatieven goed worden afgewogen. Verdere democratisering van de…

Gemeente breidt minimabeleid uit

08-08-2000 In de afgelopen jaren hebben alle Amsterdammers met een minimuminkomen als het goed is fl 1000,- of fl 1500,- ontvangen, al naar gelang de gezinssituatie. Dit is de zogenaamde ‘plusvoorziening’. Daarnaast is men begonnen de schuldhulpverlening beter op poten te zetten, is er een woonkostenfonds ingesteld en zijn er nog enkele andere maatregelen genomen…