Naturalisatie ingewikkeld geworden. Moeizame prcedures bij verkrijgen Nederlanderschap

Ook verschenen in het juli/augustus nummer van MUG, Maandblad voor uitkeringsgerechtigden in Amsterdam in de rubriek ‘De gang van zaken’.  Naturalisatie ingewikkeld geworden Deze maand een stukje over de recente moeilijkheden die migranten ondervinden, wanneer ze Nederlander willen worden. Vroeger schreef je een brief aan de koningin, per adres ministerie van Justitie, waarin je motiveerde…

Uitkeringsgerechtigden – wie niet werkt, zal niet eten. Melkert en de ‘derde sektor’

Solidariteit nr. 67, juni 1995, Melkert en de ‘derde sektor’ 1/2http://www.solidariteit.nl/nummers/67/inhoud.html De winsten stijgen, de ekonomie groeit, maar de werkloosheid blijft toenemen.Minister Melkert wil als oplossing voor de werkloosheid een soort ‘derde sektor’ kreëren – naast de markt- enpublieke sektor – waarin langdurig kansen meer hebben op de reguliere arbeidsmarkt. De manier waarop deze derde…

Komitee Amsterdam Tegen Verarming

Het komitee Amsterdam tegen Verarming werd in 1987 opgericht toen duidelijk werd, dat de mensen met een minimum inkomen er tijdens de verschillende kabinetten Lubbers minstens 15% in koopkracht op achteruit waren gegaan. De kerken bemoeiden zich in deze tijd met de armoedeproblematiek door het organiseren van landelijke konferenties. In Amsterdam speelde de sluiting van…

06-lijn voor werklozen

verschenen in Kabam, juni 1995 Af en toe komen wij in contact met werklozen, die wanhopig geworden door de onmogelijkheid werk te vinden, ingaan op ‘lucratieve’ aanbiedingen van bedrijven. Bedrijven weten handig in te spelen op de wanhoop van sommige werkzoekenden, die dromen van een eigen bedrijfje, of de opzet van een lucratief handeltje om…