De strenge huisbezoeken die in Amsterdam in 2004 werden ingevoerd. Publicatie van de brochure ‘De klop op de deur’.

Sinds de invoering van de nieuwe Wet Werk en Bijstand op 1 januari 2004 treden gemeenten steeds strenger op bij de uitvoering van de bijstandswet. Door het nieuwe financieringssysteem, waarbij de gemeenten financieel grotendeels zelf de kosten van de bijstand moeten gaan dragen op basis van een budget dat hen door het Rijk wordt toegewezen…