Geen bijzondere bijstand voor werkkleding bij betaalde baan op minimumniveau

Dit artikel verscheen eerder in maandblad uitkeringsgerechtigden MUG van mei 1999. Kruideniersmentaliteit In deze rubriek is al vaker ter sprake gekomen, dat het beleid van de sociale dienst tegenstrijdig is. Aan de ene kant wil zij met gesprekken en premies mensen stimuleren betaald werk te zoeken. Aan de andere kant lopen mensen die eigen initiatieven…