Vermalen tussen de regels

Dit verscheen ook in het juninummer 1996 van het maandblad uitkeringsgerechtigden MUG. Vermalen tussen de regels Op het spreekuur van de Bijstandsbond kwam onlangs iemand met een WAO-uitkering van ongeveer 1800,-. Hij had door omstandigheden twee maanden huurachterstand. De woningbouwvereniging stelde zich keihard op. Alles in een keer betalen. Basta. De WAO-er kon dit niet…