Tendentieuze berichtgeving in de media over de werkloosheid

Hoeveel werklozen zijn er nou? Dat is een kwestie van definiëring. Media en politici kiezen vaak de definiëring waarmee je op het laagste aantal uitkomt. De Raad voor Werk en Inkomen (RWI) heeft een persbericht uitgebracht, waarin wordt vermeld, dat er drie onderzoeken zijn verricht naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, met name de ontwikkeling…

Recensie van het boek ‘straf de armen’

De liberale strafstaat zondag, 07 oktober 2007 13:13 De bijstand en het gevangenissysteem zijn twee communicerende vaten Lezing van het boek ‘straf de armen’ van de Frans/Amerikaanse socioloog Loic Wacquant en van enkele publicaties van Nederlandse criminologen leidde tot onderstaand discussiestukje. In de afgelopen decennia is geleidelijk aan de liberale strafstaat ingevoerd. Wat is de…

Centraal Planbureau onder vuur

Wouter Bos levert in de Volkskrant van 2 oktober 2007 kritiek op de modellen van het Centraal Plan Bureau. (CPB). Kort gezegd komt het erop neer, dat het CPB een ‘ smal’ welvaartsbegrip hanteert, waarin allerlei kwalitatieve aspecten van het leven die moeilijk te kwantificeren zijn niet tot uiting komen. Bos pleit voor een breed…