Hetze tegen Turkse bijstandsgerechtigden

Regelmatig houden partijen in het politiek rechtse spectrum met in hun kielzog allerlei boze lieden op sociale media en weblogs zich bezig met vreemdelingenhaat en het bashen van bijstandsgerechtigden. Wanneer die twee kunnen worden gecombineerd gaan ze helemaal los. Een voorbeeld is een artikel in Elsevier van Linda Otter waarin de stelling wordt verkondigd, dat…

Stand van zaken experiment met bijverdienen naast je bijstandsuitkering in Amsterdam

Zie ook het eerdere bericht hierover. Inmiddels is het nieuwe experiment met bijverdienen naast je uitkering van start gegaan. Elke deelnemer kan maximaal 200 euro premie ontvangen die tweemaal per jaar wordt uitgekeerd, 30 juni en 30 november. De duur van het experiment is twee jaar. De inschrijftermijn voor het experiment eindigt op 31 juli…

De rechteloosheid van bijstandsgerechtigden

Voor de zoveelste maal sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw ontdekken de massamedia de schande van de vele rechteloze armen in Nederland. Behalve De Volkskrant ook de NRC die kopt: “Armoede 1.087.000”. Waarmee wordt bedoeld dat er in een van de rijkste landen ter wereld meer dan 1 miljoen armen zijn. Maar de…

De ambitieuze doelstellingen van ‘knetter links’

In dit stukje wordt aandacht besteed aan de punten uit het coalitieakkoord over werk en inkomen dat de onderhandelaars van Groen Links, D66, SP en Partij van de Arbeid in Amsterdam hebben afgesloten na de gemeenteraadsverkiezingen. In de inleiding over de ‘visie’ op werk en inkomen blijkt weinig wat afwijkt van de uitzichtloze mantra’s die…

David Graeber-Bullshit Jobs

David Graeber is een wetenschapper die na de economische crisis van 2008 een bekend boek heeft geschreven over de schuldenproblematiek getiteld ‘2000 jaar schuld’. Hij steunde o.a. de Occupy beweging en heeft nu een boek geschreven over de mate waarin totaal overbodige betaalde arbeid in het kapitalisme voorkomt. Wanneer je een main-stream econoom vraagt, wat…