Over de herijking van het Nederlandse poldermodel

Op 23 februari 2018 schreef Bas van Bavel een artikel voor het tijdschrift Sociale Vraagstukken over een herijking van het befaamde poldermodel, overleg van alle betrokken belangengroepen om tot een compromis te komen. Bas van Bavel is  hoogleraar Transities van Economie en Samenleving aan de Universiteit Utrecht en verbonden aan SCOOP. Onlangs verscheen van hem…