Honderd jaar geleden werd de Amsterdamse Bestuurders Bond opgericht

Dit artikel verscheen in maart 2001 in het ledenbulletin van FNV Bondgenoten afdeling Amsterdam. In 1898 schreef de sociaal-democraat Henri Polak, voorman van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond (ANDB) twee artikelen in het ANDB-Weekblad over zijn ideen die moesten leiden tot de oprichting van een algemene Nederlandse vakbondscentrale. Het zou echter tot 1905 duren voor Polaks…

De activiteiten van de Euromarsen in de afgelopen periode

In 1997 organiseerde het Europese netwerk van de ‘ Euromarsen tegen werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting’ een grote demonstratie in Amsterdam, waar 50.000 mensen aan deelnamen. Sindsdien heeft het netwerk vele acties georganiseerd. Deelnemers in het netwerk zijn vakbondsvertegenwoordigers, organisaties van werklozen, uitkeringsgerechtigden en vele andere organisaties. In december waren er vele acties in Frankrijk,…

Enige impressies van de debatavond over werkgelegenheid (uit het hoofd opgeschreven)

09-02-2001 Op 17 januari, 31 januari en 8 februari werden in het Mozeshuis in Amsterdam een serie conferenties gehouden over het werkgelegenheidsbeleid in de stad. De conferenties waren georganiseerd door het Samenwerkingsverband Werk, Welvaart en Welzijn, waarin het Komitee Amsterdam tegen Verarming, de FNV district Noord-Holland en FNV Bondgenoten Amsterdam werkgroep grote stad participeren. Op…

Werkgelegenheidsconferenties

Eerder verschenen in ledenbulletin woonafdeling Amsterdam FNV Bondgenoten juni 2001 Op 17 januari, 31 januari en 8 februari werden in het Mozeshuis in Amsterdam een serie conferenties gehouden over het werkgelegenheidsbeleid in de stad. De conferenties waren georganiseerd door het Samenwerkingsverband Werk, Welvaart en Welzijn, waarin het Komitee Amsterdam tegen Verarming, de FNV district Noord-Holland…