“Hoorzitting”. Onheuze bejegeing door ambtenaar afdeling bezwaarschriften en afwijzen bijzondere bijstand voor een wasmachine

Dit artikel is eerder verschenen in maandblad uitkeringsgerechtigden MUG van januari 1999. ‘Hoor’ zitting Een mevrouw, hoofd van een eenoudergezin, heeft een bijstandsuitkering. Verder heeft ze geen inkomsten. Ze doet de was met een aftandse wasmachine. Het apparaat ging steeds stuk en mevrouw vroeg bijzondere bijstand aan voor een nieuwe wasmachine. De sociale dienst wees…