Ontwikkelingen op het gebied van huisbezoeken bij bijstandsgerechtigden in 2006

07-03-2006. Actuele ontwikkelingen. Op 14 juli diende voor de Meervoudige Kamer van de Rechtbank te Amsterdam sector bestuursrecht een rechtszaak over de stopzetting van een uitkering bij een cliënt van de sociale dienst te Amsterdam die een huisbezoek had gehad. Het feit, dat de zaak voor de Meervoudige Kamer moet komen betekende, dat de Rechtbank…