Het stelsel van Bretton Woods

27 juni was het de vijftigste verjaardag van de konferentie van Bretton-Woods, waar de industrielanden vlak na de tweede wereldoorlog vaststelden, wat hun ekonomisch beleid moest zijn ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de arme landen. De werkgroep KAIROS, een progressieve beweging vanuit de kerken, greep de herdenking van 50 jaar BrettonWoods aan,…