Solidariteitsfonds uitkeringsgerechtigden

Ook verschenen in het maandblad uitkeringsgerechtigden MUG van juni 1997. Solidariteitsfonds uitkeringsgerechtigden Onlangs heeft de Werklozen Belangen Vereniging het solidariteitsfonds SOFU opgericht. SOFU staat voor SOlidariteits Fonds Uitkeringsgerechtigden. Het fonds heeft tot doel uitkeringsgerechtigden te ondersteunen die zich verzetten tegen de sollicitatieplicht of die in verband met deze plicht moeilijkheden ondervinden. Wanneer een uitkeringsgerechtigde met…