Programma van de Europese Assemblee van werklozen en mensen die in bestaansonzekerheid leven op 2, 3 en 4 december in Parijs

De stem van de werklozen en de mensen die aangewezen zijn op flexibele arbeid. De media en de regeringen praten voortdurend over de economische vooruitgang in Europa en over de teruggang in werkloosheidscijfers. Zeker, er is een zekere verlaging van de werkloosheid. Maar voor de werkelijke stand van zaken moet je nauwkeuriger naar de cijfers…

De spelende mens en de overheid

Amsterdam, 27 november 2000 De spelende mens en de overheid Onlangs verscheen een nota van de gemeente Amsterdam over sociale activering in het kader van de samenstelling van het Sociale Structuur Plan (SSP). Wij hebben het volgende commentaar op de nota. Veel mensen zijn al jarenlang met vrijwilligerswerk en politieke of belangenbehartigingsactiviteiten bezig in vakbonden,…