‘Schotschrift tegen de kokerdenkers’

Commentaar op het ‘Beleidskader werk, participatie en reïntegratie 2006’ van de Dienst Werk en Inkomen te Amsterdam Het totale beleid wordt ondergeschikt gemaakt aan het arbeidsmarktbeleid. Het nieuwe strenge beleid dat de gemeente Amsterdam ten aanzien van bijstandsgerechtigden voert en haar arbeidsmarktbeleid leidt tot Verslechtering van arbeidsvoorwaarden en omstandigheden van werkenden en een verscherpte tweedeling…

De gevaarlijke borreltafelpraatjes van Jos Dautzenberg

CWI projectleider probeert werklozen, werkenden, Polen, Nederlanders enillegalen tegen elkaar uit te spelen. Enige tijd geleden kwamen Poolse slaplukkers in het nieuws, dieweigerden na 12 uur arbeid voor 5 euro per uur nog eens 4 uur door tewerken, en die daarop op staande voet werden ontslagen. Met de steun vanFNV Bondgenoten hebben de slaplukkers actie…

Een leugentje van de directeur van FourStar?

Afgelopen donderdag hebben wij een persbericht verzonden over het reintegratiebedrijf Four Star BV. De FNV heeft onderzoek gedaan en daaruit blijkt, dat de analyse van de Bijstandsbond met zoveel woorden gedeeltelijk wordt erkend. Fourstar blijkt niet te beschikken over de vereiste bouw en andere vergunningen en 20 tot 30% van het personeelsbestand bestaat uit voormalige…

Onaanvaardbare toestanden bij heropvoedingsproject voor werklozen in Amsterdam

Persbericht Vereniging Bijstandsbond Amsterdam Gebouwen complex van FourStar BV op last van Bouw en Woningtoezicht ontruimd Vanmiddag is op last van de dienst Bouw- en Woningtoezicht het gehele pand van Fourstar BV aan de Isolatorweg ontruimd. Om half vier werden alle werklozen opgeroepen om naar de kantine te komen, waar de directeur iets mee te…

Onverwachte meevaller op bijstandsbudget voor gemeenten waar veel migranten van Marokkaanse afkomst boven de 65 wonen

Persbericht Vereniging Bijstandsbond Amsterdam Extra structurele meevaller kan worden ingezet voor broodnodige armoedebestrijding Veel migranten die hier in de zeventiger jaren zijn gekomen om het smerige slecht betaalde werk te doen hebben geen volledige AOW. AOW-rechten bouw je op al naar gelang het aantal jaren dat je in Nederland woont. Alleen iemand die tussen zijn…