Onverwachte meevaller op bijstandsbudget voor gemeenten waar veel migranten van Marokkaanse afkomst boven de 65 wonen

Persbericht Vereniging Bijstandsbond Amsterdam

Extra structurele meevaller kan worden ingezet voor broodnodige armoedebestrijding

Veel migranten die hier in de zeventiger jaren zijn gekomen om het smerige slecht betaalde werk te doen hebben geen volledige AOW. AOW-rechten bouw je op al naar gelang het aantal jaren dat je in Nederland woont. Alleen iemand die tussen zijn 18e en 65ste hier legaal heeft verbleven krijgt 100% AOW. De AOW-rechten worden opgebouwd met 2% per jaar. Aangezien veel migranten die hier decennia geleden kwamen vaak bij slechte werkgevers terecht kwamen was er veelal geen sprake van pensioenopbouw; toen deze mensen 65 werden kregen ze een onvolledige AOW-uitkering met aanvullende bijstand, die door de gemeenten wordt uitbetaald.

Met ingang van 1 november 2004 is het verdrag over de sociale zekerheid tussen Nederland en Marokko gewijzigd. Hierdoor gelden vanaf deze datum nieuwe berekeningsregels voor de AOW van migranten van Marokkaanse afkomst van 65 jaar en ouder. (Dat kunnen zowel migranten zijn met de Nederlandse als met de Marokkaanse nationaliteit) De nieuwe berekeningswijze is meestal gunstig voor het AOW pensioen en een eventuele toeslag, die men krijgt als men getrouwd is met een partner jonger dan 65 jaar zonder inkomsten. (Als de partner eigen inkomsten heeft is dit van invloed op de toeslag). Het recht op een AOW-pensioen kan worden verlaagd als men verhuist naar een niet EU/EER land.

Op grond van het nieuwe verdrag met Marokko kunnen partners die later naar Nederland zijn gekomen over een langere periode met terugwerkende kracht als verzekerd worden beschouwd. Deze en andere wijzigingen in het verdrag leiden ertoe, dat een AOW-er van Marokkaanse afkomst die ongeveer 15 jaar niet verzekerd is geweest met een partner zonder inkomsten die verzekerd was gedurende 14 jaar, in oktober een extra bedrag van de Sociale Verzekeringsbank krijgt uitbetaald van ongeveer 1000 euro netto. (Dus met terugwerkende kracht vanaf 1 november 2004). De hogere AOW blijft ook in de toekomst doorlopen.

Aangezien de AOW van deze personen wordt aangevuld tot het sociale minimum uit het bijstandsbudget, betekent dit dat de grote gemeenten waar veel migranten boven de 65 wonen minder aanvullende bijstand hoeven te betalen. Voor deze gemeenten is dit een structurele besparing op het bijstandsbudget. De besparingen kunnen voor grote steden in de miljoenen lopen. Als er 1000 AOW-ers zijn die 1000 euro netto meer AOW per jaar krijgen is dat al een besparing van 1 miljoen netto exclusief de door de gemeente aan het Rijk af te dragen belasting.

Onlangs werd bekend uit de nieuwe Amsterdamse armoedemonitor dat de verarming in de stad snel toeneemt, met name onder (Marokkaanse) migranten en dat ook in andere grote steden veel mensen steeds minder te besteden hebben. In dit verband doen wij voor de besteding van deze structurele besparing twee voorstellen

  1. Niet over te gaan tot terugvordering van het extra bedrag dat Marokkaanse migranten boven de 65 nu met terugwerkende kracht van de Sociale Verzekeringsbank krijgen. De gemeenten zijn betrekkelijk vrij om hun eigen beleid te voeren op het vlak van terugvordering en verhaal. Deze beleidsvrijheid moet gebruikt worden om mensen, die het smerige en onderbetaalde werk hebben gedaan zonder pensioenvoorziening een extraatje te gunnen, ook al is het in veel situaties een druppel op een gloeiende plaat. Terugvordering bij een groep die toch al zo weinig heeft leidt voor de betrokkene en voor de gemeentelijke uitvoeringsorganisaties tot een dure bureacratische rompslomp die overbodig is. Niet valt uit te sluiten is dat in ieder geval in Amsterdam dit tot problemen zal leiden met lopende uitkeringen.

  2. De structurele meevaller extra in te zetten voor de broodnodige armoedebestrijding

Wij zouden het echt schande vinden als het nieuwe verdrag tussen Nederland en Marokko zou worden gebruikt om extra bezuinigingen in te voeren op het bijstandsbudget.

Voor meer informatie:

Bijstandsbond

Da Costakade 158

1053 XC Amsterdam

020-6181815

info@bijstandsbond.org