Van Migratie naar Burgerschap (deel 2)

Tekst uit: Ineke van der Valk – Van Migratie naar BurgerschapTwintig jaar Komitee Marokkaanse Arbeiders in Nederland ( KMAN )ISBN 9064733163 maart 1996 Het KMAN -spreekuur na de acties tegen de WABW.      In het vorige hoofdstuk hebben we gezien, dat de werk-loosheid omstreeks 1980 steeds verder toenam. Industri‰lebedrijven werden op grote schaal gesloten.…

Van Migratie naar Burgerschap

Tekst uit Ineke van der Valk – Van Migratie naar BurgerschapTwintig jaar Komitee Marokkaanse Arbeiders in Nederland ( KMAN )maart 1996 ISBN 9064733163 De strijd van illegale migranten Halverwege de jaren zestig, toen er een groot tekort was aanarbeidskrachten, begon de georganiseerde werving van de eerstegeneratie Marokkaanse mannen op gang te komen. Er werdenwervingsbureau’s geopend…

De papierwinkel van mensen die niet kunnen lezen en schrijven

Ook verschenen in het nummer van november 1995 van het Maandblad MUG, Maandblad voor uitkeringsgerechtigden in Amsterdam in de rubriek ‘De gang van zaken’.  De papierwinkel van mensen die niet lezen en schrijven kunnen Bij contacten met allerlei instanties moet de burger vaak verschillende bewijzen overleggen en ook veel formulieren invullen. De instanties handelen bepaalde…

Grote bedrijven in Amsterdam en de arbeidsbemiddeling

Grote bedrijven besteden werk uit aan commerciële uitzendbureau’s en werken nauwelijks samen met het arbeidsbureau. Bij het AMC hebben zo verschillende uitzendbureau’s zelfs een vestiging in het gebouw. De strategie is, mensen niet meer in vaste dienst te nemen maar enkel met een tijdelijk contract. Het is echter duidelijk, dat de mensen liever vastigheid hebben…

Teksten van de tentoonstelling 20 jaar Komitee Marokkaanse Arbeiders in Nederland (KMAN) oktober 1995

uitkeringsgerechtigden Het K.M.A.N. heeft de afgelopen twintig jaar verschillendeacties gevoerd om de rechtspositie van buitenlandse arbeidersmet een uitkering te verbeteren. Enkele voorbeelden wordenhier getoond. In 1982 organiseerde het Platform voor democra-tische organisaties van buitenlandse arbeiders samen met hetBureau voor Rechtshulp en Nederlandse organisaties een tribu-naal tegen de sociale dienst. Ook bezoekers van het K.M.A.N.spreekuur brachten…