Ambtenaren zonder tijd. Perikelen met bijzondere bijstand en schulden. Ook dreigende schulden

Ook verschenen in de rubriek ‘De Gang van Zaken’ in Maandblad uitkeringsgerechtigden MUG van april 1995 Ambtenaren zonder tijd Een cliënte gaat in 1989 naar de sociale dienst in verband met schulden. Een van de oorzaken van die schulden is dat iemand anders bij haar bankrekening kan en dat die grote bedragen heeft opgenomen. Na…

Minister Melkert en de ‘derde sector’

Geschreven 30-3-1995 De winsten stijgen, de ekonomie groeit, maar de werkloosheid blijft toenemen. Minister Melkert wil als oplossing voor de werkloosheid een soort ‘derde sector’ creeren, waar langdurig werklozen in terechtkomen die geen kansen meer hebben op de reguliere arbeidsmarkt. Voorkomen moet worden, dat deze derde sector erg groot wordt. Daarom bepaalde eisen. Er zijn…

En de vakbonden?

Er wordt in de regio Amsterdam best wel veel gelobbyed, verga­derd en aktie gevoerd door kleine groepen uitkeringsgerechtig­den. Ik denk daarbij aan het komitee Amsterdam Tegen Verar­ming, maar ook aan de aangesloten organisaties. Bij al die aktiviteiten kom je de FNV en CNV zelden tegen. Eigenlijk alleen af en toe een distriktsbestuuder van de FNV…