Economie zal nooit meer zijn wat het geweest is

Op 30 october verscheen de Nederlandse vertaling van ‘Kapitaal in de een en twintigste eeuw’ van de Franse econoom Thomas Piketty. Het boek is in Frankrijk lauw ontvangen, maar de Engelse vertaling, een pil van 685 bladzijden,  heeft geleid tot een hausse aan reacties en het boek werd een bestseller. Er lijkt een discussie te…

Centraal Planbureau onder vuur

Wouter Bos levert in de Volkskrant van 2 oktober 2007 kritiek op de modellen van het Centraal Plan Bureau. (CPB). Kort gezegd komt het erop neer, dat het CPB een ‘ smal’ welvaartsbegrip hanteert, waarin allerlei kwalitatieve aspecten van het leven die moeilijk te kwantificeren zijn niet tot uiting komen. Bos pleit voor een breed…

De As 106- De pincode van Kropotkin. Rudolf de Jong. Samenvatting.

De ekonomische concurrentie tussen staten Wat in Nederland aan ekonomie debatten wordt georganiseerd, iseigenlijk geen debat. Omdat er geen voor- en tegenstanderszijn. Het is eerder brainstormen van managers zonder brainsdie voorwendsels zoeken om de concurrentiestormen die zij ophun bedrijven zien afkomen af te wentelen, op hun arbeiders enop de Nederlandse samenleving. In het nummer van…