Dagboek van woensdag 14 december 2022

Vandaag is weer het energiespreekuur bij de Bijstandsbond. De bijstandsbond organiseert een speciaal spreekuur over de hoge energierekeningen. Dit spreekuur wordt gehouden op woensdag van 12.00 uur tot 13.00 uur. We constateren, dat veel mensen een hoge afrekening krijgen, en veel moeten bij betalen en dat hun maandbedrag plotseling veel hoger wordt. Maar we constateren ook, dat de afrekeningen bijvoorbeeld van Vattenfall volkomen onbegrijpelijk zijn en dat je er alleen niet uitkomt om te kijken of de berekeningen wel kloppen. Het spreekuur wordt gehouden door een deskundige die energiecoach geweest is. Hij wil de energierekening vertalen voor mensen. Dat doet hij op het spreekuur maar er is ook de mogelijkheid een afspraak te maken voor een ander tijdstip. Je moet wel papieren meenemen waarop voorschotten, verbruik en prijzen staan van de energieleverancier. Vandaag leg ik ook de eindafrekening van Vattenfall voor aan de deskundige. Ik krijg 340 euro terug, hoera, maar Vattenfall adviseert mij volkomen onbegrijpelijk een nieuw termijnbedrag van 300 euro in de maand aan te houden, een verhoging ten opzichte van nu met 100%. Waar komt dat advies vandaan? Ik blijk het afgelopen jaar 480 kwh elektriciteit verbruikt te hebben, een laag bedrag, en 1044 kubieke meter gas. Op basis van deze aantallen en rekening houdend met het prijsplafond komt hij op een nieuw maandbedrag van 145,82. Heel wat lager dan Vattenfall adviseert!. Hij geeft mij advies het wat ruimer te nemen, en een maandbedrag aan te houden van 175 euro. Dat ga ik maar doen. Vattenfall lijkt er maar een slag naar te slaan. Ze adviseren wel meer mensen, een hoog termijnbedrag te nemen. Gebaseerd op automatische algoritmen die niet kloppen? Waarom doen ze dat?

Tijdens het energiespreekuur komen verschillende mensen binnenlopen. De gesprekken: de aanwezigen ervaren, dat hoger opgeleiden over het algemeen neerkijken op lager opgeleiden. Hierbij wordt gerefereerd aan het feit, dat de sociaal democratie van de Partij van de Arbeid vroeger voor de arbeiders was, maar dat tegenwoordig hoger opgeleiden de dienst uitmaken. Zij steunen de lager opgeleiden eigenlijk niet. Iemand heeft gehoord dat een hoger opgeleide tegen een lager opgeleide, die geen woning kon vinden zei: ‘dan had je maar HBO moeten doen, dan had je nu meer verdiend en wel een woning gevonden’. Ook wordt gewezen op de managementcultuur van controles uitvoeren door hoger opgeleiden op lager opgeleiden middels enquêtes, functioneringsgesprekken en door hoger opgeleiden bedachte onpraktische protocollen waarbij vooroordelen over lager opgeleiden een rol spelen.

De gesprekken gaan er ook over, dat verschillende middenstanders ermee ophouden en de winkel sluiten. Oorzaken zijn de hoge inflatie, waardoor de producten veel te duur worden om te verkopen, verder de personeelstekorten en het feit, dat middenstanders soms 80 uur in de week werken en rond hun 55ste helemaal opgebrand zijn, lichamelijk en/of geestelijk. Er worden in de gesprekken verschillende voorbeelden genoemd. Verder wordt eraan gerefereerd dat de VVD in de nabije toekomst wel eens een ruk naar nog verder rechts zou kunnen gaan maken. Bij de verkiezing van de nieuwe voorzitter werd de kandidaat van het partijbestuur niet gekozen, maar iemand anders, een kandidaat die de partijdemocratie hoog in het vaandel heeft staan en die dus vindt, dat o.a. op twee belangrijke kwesties, nl de asylzoekers en de boeren met de stikstofuitstoot de leden die dwars liggen bij het regeringsbeleid en die een nog rechtser beleid willen, beter gehoord moeten worden.