Opvattingen van Bart van Wijck

Het gaat om een culturele omslag. In de zeventiger jaren hadden wij het idee, dat we met iets groots bezig waren, dat we deel uitmaakten van een internationalistische wereldwijde beweging voor een betere maatschappij. Enthousiast werkten wij aan een betere toekomst. Dit subjectieve gevoel is helemaal weg. Het gaat erom, dit gevoel weer terug te krijgen. Het had ook wel…

Verzet tegen de identificatieplicht

Eerder verschenen in Kabam, augustus 1995 Wie bent u? Op 1 juni 1994 is de Wet op de Identifikatieplicht in werking getreden. In bepaalde gevallen, oa bij controles in het open­baar vervoer en bij het aannemen van werk en bij uitkeringsin­stanties, moeten mensen zich legitimeren. Dit wordt een be­perkte identifikatieplicht genoemd. Alleen als uiterste middel…

Wet Bevordering Evenredige Arbeidsdeelname Allochtonen (WBEAA) onder het publiek bekend als de ‘allochto­nenregistratie’ ingevoerd.

Eerder verschenen in Krant voor aktieve baanlozen Kabam augustus 1995 Op 1 juli is de Wet Bevordering Evenredige Arbeidsdeelname Allochtonen (WBEAA) onder het publiek bekend als de ‘allochto­nenregistratie’ ingevoerd. Verschillende organisaties, waaron­der Groen Links en de FNV, hebben op invoering van deze wet aangedron­gen. De wet heeft als doel de achterstand van alloch­tonen op de…