Kritiek op Peter Sloterdijk

Reactie op Peter Sloterdijk en de werking van de nemende hand. Essay ‘Over kleptocratie en kapitalisme’ in de Groene Amsterdammer van 14-08-2009 Het is op het eerste gezicht altijd weer verbazingwekkend hoe in deze tijd de verdedigers van het kapitalisme en haar principes, die van toe-eigenen, afbakenen van eigen bezit, en omheinen fulmineren tegen marxistische…

Een wandelmars dwars door Amerika naar Detroit bij het US Social Forum 2010

POOR PEOPLE’S ECONOMIC HUMAN RIGHTS CAMPAIGN Contact:  Cheri Honkala, 267 439-8419 Marching to Fulfill the Dream:  Campaign Will Mobilize Thousands to Claim Economic Rights “Martin Luther King dreamed not only of racial justice, but of organizing across racial lines to secure economic justice for all.  In 1998 the Poor People’s Economic Human Rights Campaign (PPEHRC)…

#spreekuurbijstandsbond vrouw uit Groningen heeft 27 jaar samenlevingsfraude gepleegd? Een beetje tegengif

10-08-2009. Vandaag werd bekend, dat een man en een vrouw uit Groningen 27 jaar samenlevingsfraude zouden hebben gepleegd. Uit de sensationale berichtgeving lijkt op te maken, dat samenlevingsfraude gemakkelijk is aan te tonen. Het tegendeel is het geval. Ook een bekentenis zegt niets; wij kennen gevallen waarin de bijstandsgerechtigden op zeer ongeoorloofde wijze door de…

Fietstocht naar Muiden. Slot

Via Weesp zijn we weer naar het Amsterdams Rijnkanaal gefietst. Langs Driemond verder langs het kanaal. Onder de spoorbrug en de snelweg door en daarna weer bij Amsterdam. Veel fietsers en wandelaars maar ook joggende hardlopers die op zondag hun wekelijkse loopje doen. Vermoeid maar voldaan zijn we neergestreken op het terras van de Groene…

Fietstocht naar Muiden vervolg

We hebben koffie gedronken op het terras bij eethuys (let op de y) Graaf Floris V van Muiden. Het eethuis staat bij de sluis. Daarna hebben wij het fort van Muiden bekeken. Ook in Muiden heeft de economische crisis toegeslagen. Een groot deel van de huizen in de vesting staat te huur of te koop.…