Buurtbijeenkomsten onder het motto: “niet gezwicht voor de sollicitatieplicht”.

Op maandag 23 september 1996 om 20.00 uur vindt in buurthuis De Tagerijn de eerste van een reeks bijeenkomsten plaats over de problemen die werklozen ondervinden door de sollicitatieplicht of door tegenwerking van instanties. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Werklozen Belangen Vereniging Amsterdam, (W.B.V.A.) de Bijstandsbond en de Werkgroep Uitkeringsgerechtigden (W.U.G.) uit Haarlem.

Uitwisseling van ervaringen en problemen aangaande de sollicitatieplicht staat op deze bijeenkomsten centraal. Het aantal sancties dat de sociale dienst oplegt neemt gestaag toe, zonder dat er voor de werklozen meer perspectieven ontstaan. Werklozen die hun eigen weg willen gaan worden onder druk gezet, terwijl anderen die ontzettend graag betaald werk willen aan hun lot worden overgelaten. Op de bijeenkomsten komt ter sprake hoe werklozen het best kunnen handelen om hun eigen doelstellingen te realiseren (vrijwilligerswerk met behoud van uitkering of juist betaald werk). Verder komen de arbeidsvoorwaarden in de additionele arbeid zoals vrijwilligerswerk, banenpool of Melkertbaan aan de orde.

Ook zal aandacht worden besteed aan de vraag, hoe je je bij gesprekken met de sociale dienst of arbeidsbureau het best kunt opstellen. Na een informatieronde kan gediscussieerd worden over eventuele op te zetten acties of workshops.

De bijeenkomsten maken deel uit van onze campagne rondom de afschaffing van de sollicitatieplicht. Deze campagne wordt afgerond met een stedelijke bijeenkomst.

Uitgangspunten voor de campagne zijn de geringe kansen voor langdurig werklozen op de arbeidsmarkt en het recht van werklozen om op een eigen manier een bijdrage te leveren aan de maatschappij zonder gehinderd te worden door sollicitatieverplichtingen.

De ervaringen op de buurtbijeenkomsten zullen worden vastgelegd in een zwartboek, dat zal worden gepresenteerd aan de lokale politiek met als doel afschaffing van de sollicitatieplicht.

Data buurtbijeenkomsten

1. 23 september-buurtcentrum De Tagerijn-aanvang 20.00 uur

2. 2 oktober-wijkcentrum Ceintuur-aanvang 20.00 uur

3. 10 oktober-zaal Honderd-aanvang 20.00 uur.

4. 16 oktober-wijkcentrum Osdorp-aanvang 20.00 uur

4. 17 oktober-buurtcentrum De Bonte Kraai-aanvang 14.00 uur

5. 24 oktober- wijkcentrum Obiplein-aanvang 20.00 uur.

6. 31 oktober-jongerencentrum De Horizon-aanvang 20.00 uur.

7. 6 november-De Egelantier-Haarlem-aanvang 20.00 uur

Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met:

Bijstandsbond 020-6898806

Werklozen Belangen Vereniging (W.B.V.A.) 020-6181815

Werkgroep Uitkeringsgerechtigden (W.U.G.) 023-5313428

E-mail: bijstbnd@xs4all.nl

Homepage:http:\\www.xs4all.nl\~bijstbnd

Faxnummer: 020-6909138