Onbegrijpelijke verschillen in jaaropgaven

Onbegrijpelijke verschillen in jaaropgaven

De Bijstandsbond ontving de volgende bijdrage voor de rubriek De Gang van Zaken in de MUG van september 1996.

Enige tijd geleden ontving ik de jaaropgave van de Gemeentelijke Sociale Dienst over 1995. Ik ben een alleenstaande, die in 1995 geen eigen verdiensten had.

Mijn bruto-inkomen op grond van de Bijstandswet zou 24.482,71 zijn. Bij de ingehouden loonbelasting was een bedrag opgevoerd van 6.711,34. Bij een andere alleenstaande in dezelfde situatie was het bruto-inkomen 22.946,60 en werd bij de ingehouden loonbelasting een bedrag van 6.132,98 vermeld. Hoe dat kan? Ik weet het niet.

Tengevolge van mijn hoge bruto-inkomen krijg ik per 1 juli 1996 25,- minder huursubsidie. Daarnaast is de huur met 19,- verhoogd. Mijn woonlasten stegen dus met 44,- per maand! De medewerker van de woningbouwvereniging die mijn aanvraag huursubsidie behandelde, wees mij erop dat het brutobedrag op mijn jaaropgave erg hoog was.

Daarop belde ik de Gemeentelijke Sociale Dienst met de vraag hoe dit kon. Er werd mij meegedeeld, dat anders dan bij mensen in loondienst en bij werknemersverzekeringen, het brutobedrag in de bijstand tot stand komt door uit te gaan van het netto-bedrag, waarna op basis van het ‘bijstandspercentage-tarief’ het brutobedrag wordt berekend. Bij andere inkomens is dat dus andersom: vanuit het brutobedrag wordt het nettobedrag berekend. Hij kon mij geen specificatie van de berekening geven.

Ik belde dus weer met de medewerker van de woningbouwvereniging, die zei dat zij bij de woningbouwvereniging uit moesten gaan van de jaaropgave. Hij zei: ‘Vraag maar een woonkostentoeslag aan’.

Ik belde dus weer de Gemeentelijke Sociale Dienst, waar de medewerker aan de telefoon tegen mij zei, dat ik het niet hoefde te proberen omdat een woonkostentoeslag zeker zou worden afgewezen. Ze wilde geen afspraak met me maken.

Daarop heb ik in juli een brief geschreven aan het rayonkantoor van de Gemeentelijke Sociale Dienst met vragen over het hoge bruto-inkomen en het feit dat mijn woonlasten met 44,- stijgen. Het zal me benieuwen, wat ze hierop antwoorden.

Het is me volstrekt onduidelijk, waarom er zulke grote verschillen zijn in de jaaropgaven van bijstandsgerechtigden, die overigens dezelfde netto maandelijkse uitkering hebben. Het moet de Gemeentelijke Sociale Dienst toch duidelijk zijn, dat hierdoor cliënten bij kwijtscheldingsregelingen en inkomensafhankelijke subsidies in moeilijkheden komen.

Naam en adres inzender bij de Bijstandsbond bekend.