Verslag vergadering bij Werklozen Belangen Vereniging Amsterdam over sollicitatieplicht en strafkortingen

Donderdagavond 6 april 2000 hebben 20 mensen in Amsterdam vergaderd over de mogelijkheden, om in die stad aktiviteiten op te zetten tegen het traditionele arbeidsethos en de sollicitatieplicht. Het gaat er daarbij om, dat mensen mogelijkheden krijgen om op basis van eigen keuzen een bijdrage te leveren aan de maatschappij, zonder sollicitatiedwang en drukmiddelen waarbij je in een traject wordt geduwd dat je niet wilt en dat niet bij je past.

Tot nu toe zijn er verschillende strategien om de sollcitatieplicht te bestrijden, varierende van principieel weigeren te solliciteren tot het omzeilen van de plicht door je arbeidsongeschikt laten verklaren. Weer anderen hebben hun vrijwilligerswerk omgezet in een Melkertbaan. Op 6 april hebben we met name gepraat over het ‘Rampenplan-model’, waarbij mensen met een grotere groep naar de gemeente stappen en collectief vrijstelling van de sollicitatieplicht vragen. Collectief Rampenplan heeft deze strategie met succes toegepast. Het Collectief heeft echter met nieuwe moeilijkheden te kampen, omdat de gemeente Sittard van het Rijk te horen heeft gekregen, dat collectieve vrijstelling van de sollicitatieplicht (Dus voor een grotere groep tegelijk) op basis van artikel 144 van de Bijstandswet niet mag. Het moet altijd individueel beoordeeld worden. We hebben gediscussieerd over de politieke situatie in Amsterdam, waar men volledig gericht is op de ideologie, dat betaald werk alles is, en vastgesteld dat we de mogelijkheden voor collectieve vrijstelling van de sollicitatieplicht eerst goed moeten onderzoeken voor we naar de gemeente stappen. Daartoe is een werkgroep gevormd, die op 25 april om 10.00 uur bij de W.B.V.A. bij elkaar komt. (Iedereen is welkom). Er zal daarna een eisenpakket worden opgesteld, waarmee we de gemeente willen bestoken. Hopelijk kunnen we daarbij aansluiten bij allerlei andere initiatieven in de stad, zoals de akties voor behoud van de Kalenderpanden die hebben geleid tot een discussie over de mogelijkheden voor beginnende kunstenaars en andere creatievelingen om met weinig geld activiteiten te ontplooien.