De welvaart is van iedereen, Minimum omhoog!

Demonstratie 3 december 1998 in Rotterdam. Aanvang 13.30 uur. Verzamelen bij de Pauluskerk, Mauritsweg 20 Rotterdam (Vlakbij Centraal Station).

Er is armoede in Nederland. Ruim 10 procent van alle huishoudens verkeert in een situatie van bestaansonzekerheid. Zij hebben onvoldoende inkomen. Het sociaal minimum moet omhoog! Het geld van het nieuwe kabinet voor armoedebestrijding is ver onder de maat.

Op 3 december 1998 willen we samen met vele andere organisaties de politiek op een door de overheid georganiseerde konferentie over armoede ondubbelzinnig laten weten dat welvaart voor iedereen is en het sociaal minimum dus omhoog moet. Buiten het konferentiegebouw demonstreren we voor onze eisen. Tijdens de konferentie in Rotterdam willen we Klaas de Vries, de nieuwe minister van Sociale Zaken zoveel mogelijk handtekeningenkaarten aanbieden.

Daarbij hebben we uw steun nodig. Natuurlijk tijdens de demonstratie, maar ook bij het verzamelen van handtekeningen. Het is van groot belang dat zoveel mogelijk mensen hun handtekening zetten en zo blijk geven van hun ongenoegen over het kabinetsbeleid.

De komende weken gaan we in Amsterdam de straat op om handtekeningen te verzamelen. Doe mee!

Je kunt je opgeven bij onderstaande organisaties.

Werklozen Belangen Vereniging Amsterdam

Vereniging Bijstandsbond Amsterdam

Da Costakade 148

1053 XC Amsterdam

020-6898806/ 6181815

Kaartenactie ‘Minimum omhoog!’ krijgt steun van vijftig wethouders

Zo’n vijftig wethouders van sociale zaken, waaronder die van Amsterdam, Utrecht, Groningen, Leeuwarden, Maastricht, Eindhoven en Tilburg hebben hun steun betuigd aan de kaartenactie ‘Minimum omhoog!’ van o.a. de FNV en de Raad van Kerken. Wat betreft de politieke signatuur zijn op de VVD na alle grote politieke partijen vertegenwoordigd. Ook de PvdA en het CDA, partijen die zich tot nu toe tegen verhoging van het sociaal minimum hebben uitgesproken.

Naast steun van de wethouders zijn er ook adhesiebetuigingen binnengekomen van o.a. de Evert Vermeer Stichting van de PvdA, de Basisgroep Sociale Zekerheid van het CDA, ouderen- en gehandicapten-organisaties, alsmede de Hout- en Bouwbond CNV. De laatste is opmerkelijk, omdat de vakcentrale CNV niet meedoet aan de actie.

De verspreiding van de kaarten verloopt via de ledenbladen, bijeenkomsten van betrokken organisaties en via de plaatselijke kerken. In bijna alle gemeenten, ook waar de actie niet ondersteund wordt, mogen de kaarten bij de sociale dienst neergelegd worden. De sociale dienst in Brunssum heeft de kaart zelfs aan al haar klanten toegestuurd.

De kaarten, waarvan er inmiddels zo’n 40.000 binnen zijn, worden aangeboden aan minister van Sociale Zaken, Klaas de Vries. Dat gebeurt op 3 december in Congrescentrum Engels te Rotterdam tijdens de Sociale Conferentie.

De actie ‘Welvaart is van iedereen, minimum omhoog!’ wordt georganiseerd door de FNV, de Raad van kerken, het Humanistisch Verbond, Humanitas, Disk, de Arme Kant van Nederland/EVA, Komitee Amsterdam tegen Verarming, Aanpak ’98/Sjakuus, Landelijk Steunpunt Vrouwen en de Bijstand, Europese Marsen tegen werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting.

17 november 1998

Afsluiting kaartenactie ‘Welvaart is van iedereen, minimum omhoog!’ Op donderdag 3 december sluiten de FNV, de Raad van Kerken, de Humanistische beweging en nog een aantal organisaties de kaartenactie ‘Welvaart is van iedereen, minimum omhoog!’ af. Dat gebeurt door aanbieding van de kaarten aan minister De Vries van Sociale Zaken tijdens de Sociale Conferentie in Congrescentrum Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam. Dat vindt plaats omstreeks 15.30 uur.

Voorafgaand houden de deelnemende organisaties een korte manifestatie in de nabijgelegen Pauluskerk aan de Mauritsweg 19. Deze begint om 13.30 uur. Daar zal het woord gevoerd worden door vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties, waaronder FNV-federatiebestuurder Agnes Jongerius.
Na afloop – en dat is omstreeks 15.00 uur – gaan de ongeveer vijfhonderd aanwezigen in een korte demonstratieve optocht naar Congrescentrum Engels voor de aanbieding van de kaarten.

Programma afsluiting kaartenactie

13:30 Ontvangst van de deelnemende (kader)leden met koffie in de Pauluskerk

14:00 Korte manifestatie in de Pauluskerk: vier sprekers afgewisseld met muziek
* Yvonne Breuk, voorzitter Platform Armoedebestrijding KHV * Plonie Robbers- Van Berkel , voorzitter Arme Kant van Nederland * Els Nicolas, voorzitter Komitee Amsterdam tegen Verarming * Agnes Jongerius, federatiebestuurder FNV

15:00 Demonstratieve tocht van de Pauluskerk naar de Sociale Conferentie, Engels

15:30 Aanbieding van de kaarten aan Minister Klaas de Vries (binnen)

15:45 Reactie van Klaas de Vries op de kaartenactie/demonstratie (buiten)

16:00 Einde