Instanties zetten moeder buitenspel

Ook verschenen in maandblad uitkeringsgerechtigden MUG van juli 1998.

Instanties zetten moeder buitenspel

Onlangs kwam een vrouw op ons spreekuur met een kind in groep zes van de basisschool. Door verschillende oorzaken was de sfeer in deze groep vanaf het begin van het schooljaar slecht. Het kind had daaronder te lijden. Er zijn daarop verschillende keren gesprekken geweest tussen de moeder en de school over het feit dat haar kind niet meer met plezier naar school ging. Maar tot een oplossing kwam het niet. De school gaf verschillende keren te kennen dat het alleen maar aan het kind lag. De moeder ontdekte echter dat zij niet de enige ouder was die met dit soort problemen zat, want ook andere ouders hadden geklaagd over de sfeer op de school. Naar aanleiding van dit alles probeerde de moeder in de loop van het schooljaar haar kind over te plaatsen naar een andere school.

De huidige school van het kind werkte dit echter tegen. De moeder schakelde vervolgens diverse instanties in, maar die steunden de school. Wel is de schoolinspectie inmiddels een onderzoek naar het bestuur van de school begonnen. De moeder zat echter nog steeds met het gevoel dat er niet naar haar werd geluisterd, terwijl het kind nog altijd niet met plezier naar school ging.

De moeder had ook contact gezocht met de leerplichtambtenaar. Deze had toegezegd meer informatie in te winnen en te zorgen dat het kind op een andere school zou worden geplaatst. Zij had ook beloofd geen instanties als de kinderbescherming of het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK) te betrekken bij het conflict. De leerplichtambtenaar hield zich echter niet aan haar woord. De moeder kreeg kort na haar contact met de leerplichtambtenaar en zonder waarschuwing vooraf een oproep van het AMK. Zij moest daar komen praten met een maatschappelijk werker en de leerplichtambtenaar. De moeder heeft de afspraak afgemeld omdat haar tweede kind ziek was.

De leerplichtambtenaar en de maatschappelijk werker zijn ondanks de afgezegde afspraak toch aan de deur geweest. De moeder deed nietsvermoedend open en kreeg ter plekke van de leerplichtambtenaar te horen dat haar kind gemeld zou worden bij het AMK. Ook zou het geplaatst worden op een bepaalde, met name genoemde school in een andere buurt.

Kort hierna kreeg de moeder opnieuw een oproep van het AMK. Daarop schreef de moeder naar de leerplichtambtenaar dat er allerlei beslissingen genomen werden over haar kind, waar zijzelf geen invloed op had en dat het niet op deze manier verder kon gaan. De moeder belde de afspraak bij het AMK af en vroeg of zij later een nieuwe afspraak kon maken. De telefoniste zei dat dat goed was.

Ondertussen had de leerplichtambtenaar telefonisch contact gehad met het AMK en de brief die zij had ontvangen van de moeder naar het AMK doorgestuurd. Het AMK meldde de zaak vervolgens aan bij de Raad voor de Kinderbescherming. De moeder heeft in de hele gang van zaken in feite weinig inspraak gehad, ondanks het feit dat het ging om haar eigen kind. Het kind is inmiddels helemaal overstuur van al deze gebeurtenissen.

Wij krijgen de laatste tijd meer van dit soort verhalen te horen op het spreekuur, vooral van bijstandsmoeders. Ook in de pers komt meer aandacht voor dit probleem. Wij hebben de indruk dat meer ouders niet tevreden zijn over de communicatie met de verschillende instanties die bij conflicten tussen ouders en school worden ingeschakeld zoals inspectie, leerplichtambtenaren, Raad voor de Kinderbescherming enzovoort. Wellicht kunnen we deze ervaringen bundelen om er gezamenlijk iets aan te doen.

Piet van der Lende