Actie “niet gezwicht voor de sollicitatieplicht”

Op 23 september 1995 vond in buurthuis De Tagerijn de eerste van een reeks bijeenkomsten plaats over de problemen die werklozen ondervinden door de sollicitatieplicht of door tegenwerking van instanties. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Werklozen Belangen Vereniging Amsterdam, (W.B.V.A.) de Bijstandsbond en de Werkgroep Uitkeringsgerechtigden (W.U.G.) uit Haarlem. na deze bijeenkomst vonden nog acht bijeenkomsten plaats. Uitwisseling van ervaringen en problemen aangaande de sollicitatieplicht stonden op deze bijeenkomsten centraal. Het aantal sancties dat de sociale dienst oplegt neemt gestaag toe, zonder dat er voor de werklozen meer perspectieven ontstaan. Werklozen die hun eigen weg willen gaan worden onder druk gezet, terwijl anderen die ontzettend graag betaald werk willen aan hun lot worden overgelaten. Op de bijeenkomsten kwam ter sprake hoe werklozen het best kunnen handelen om hun eigen doelstellingen te realiseren (vrijwilligerswerk met behoud van uitkering of juist betaald werk). Verder kwamen de arbeidsvoorwaarden in de additionele arbeid zoals vrijwilligerswerk, banenpool of Melkertbaan aan de orde. Ook werd aandacht besteed aan de vraag, hoe je je bij gesprekken met de sociale dienst of arbeidsbureau het best kunt opstellen. De bijeenkomsten maakten deel uit van een campagne rond de afschaffing van de sollicitatieplicht. Uitgangspunten voor de campagne is het recht van werklozen om op een eigen manier een bijdrage te leveren aan de maatschappij zonder gehinderd te worden door sollicitatieverplichtingen. De ervaringen op de buurtbijeenkomsten zijn vastgelegd in een brochure met als titel: ‘Niet Gezwicht voor de Sollicitatieplicht’. In deze brochure staat informatie over de sollicitatieplicht met praktische tips en adviezen over hoe je je in gesprekken met arbeidsbemiddelaars en sociale dienst ambtenaren het beste kunt opstellen. Daarnaast bevat de brochure informatie over beroepsprocedures en over allerlei regelingen op het gebied van scholing, werken als zelfstandige met behoud van uitkering, etc.