Bent u al een fictieve werknemer?

Gepubliceerd in vakbondsmagazine Solidariteit Steeds meer werklozen gaan uitzendwerk doen of nemen een of ander flexibel baantje. Het arbeidsbureau gaat steeds meer met commerciele uitzendburo;s samenwerken en zet de werklozen onder druk om alles maar te accepteren. Door de grote werk­loosheid kunnen werkgevers altijd wel iemand vinden voor tijdelijk rot werk dat slecht betaalt. De…

‘ Succesvolle mensen weten wat ze willen’ . Cursus gebakken lucht van begeleidingsinstituut NIBO

Dit artikel verscheen eerder in maandblad uitkeringsgerechtigden MUG van juli 2000. ‘Succesvolle mensen weten wat ze willen’ Veel cliënten van de sociale dienst worden bij het zoeken naar een baan een jaar lang begeleid door het NIBO. Sommigen vinden dit zinvol, anderen vragen zich af wat ze in dat jaar nou eigenlijk hebben gedaan. Onlangs…

Verslag bijeenkomst met ambtenaren van het stadhuis over de werkgelegenheid en de arbeidsbemiddeling

 d.d. 17-05-2000 Aanwezig: een stuk of zeven ambtenaren, Harry, Piet, Els. Het blijkt vooral een gesprek te zijn waarin de ambtenaren uitleggen hoe een en ander in elkaar zit. Eerst wordt de organisatie bij de gemeente uitgelegd. De ambtenaren op het stadhuis maken deel uit van  een Bestuursdienst, die verdeeld is in 5 sectoren. Een…

Grote bedrijven in Amsterdam en de arbeidsbemiddeling

Grote bedrijven besteden werk uit aan commerciële uitzendbureau’s en werken nauwelijks samen met het arbeidsbureau. Bij het AMC hebben zo verschillende uitzendbureau’s zelfs een vestiging in het gebouw. De strategie is, mensen niet meer in vaste dienst te nemen maar enkel met een tijdelijk contract. Het is echter duidelijk, dat de mensen liever vastigheid hebben…

‘ Op gesprek’ . Emotionele reacties van clienten bij oproep voor arbeidsbemiddeling en adviezen hoe hiermee om te gaan

Dit artikel verscheen eerder in maandblad uitkeringsgerechtigden MUG van februari 2000. Op gesprek Veel werklozen moeten opdraven voor een gesprek bij Sociale Dienst of Arbeidsbureau. Onderwerp: hoe vindt u zo snel mogelijk betaald werk? Er belt een mevrouw van 55 jaar. Ze heeft drie kinderen grootgebracht en zit al twintig jaar in de bijstand. Ze…

Enkele opmerkingen bij het projekt Inzet in Amsterdam Zuid-Oost

Dit artikel verscheen ook in het actieblad Ravage. Met op de achtergrond een sterke lobby in de gemeentepolitiek, die oa bestaat uit directeuren van gemeentelijke diensten, geprivatiseerde instanties die zich met werkgelegenheid bezig houden, het onderzoeksinstituut ‘Nijfer’ en de fractie van D’66, wordt in de gemeenteraad het plan ‘Ínzet Zuid-Oost’ besproken. Kern van het plan…

Werkgelegenheidsbeleid en het project Inzet in Amsterdam Zuid-Oost

Het beeld wat uit de statistieken naar voren komt is dat de stijging van de werkgelegenheid vooral ten goede komt aan twee groepen: 1. Mensen, die niet tot de loonafhankelijke beroepsbevolking behoorden, zoals huisvrouwen en zelfstandigen die een baan in loondienst aanvaarden 2. Jongeren, die nog geen 35 jaar zijn. Met name onder vrouwen, allochtonen…