Enige opmerkingen over de actie bij de miljonairsfair

Op 12 december ’s avonds voerden vele groepen en organisaties actie bij de miljonairsfair om de kloof tussen arm en rijk aan de kaak te stellen. Het was in Amsterdam het startschot van de #samenvoor14 campagne voor verhoging van het minimumloon. Het is een nieuwe manier van werken, waarbij de FNV op voet van gelijkheid samenwerkt met tal van organisaties en groepen, die de gelegenheid krijgen hun eigen actievoorstellen te doen en deelbelangen in te brengen. Het is een lang lopende landelijke campagne, waarin van onderop een beweging wordt opgebouwd door in de buurten, op de werkvloer actief te zijn en de mensen thuis op te zoeken. Zo is er wat betreft Amsterdam op 14 januari alweer de volgende actie, georganiseerd door de rose hesjes uit Amsterdam Noord, die als gastvrouwen zullen optreden. Zij organiseren een mars van het Centraal Station naar het Waterlooplein.

Bij het startschot van de acties in Amsterdam liepen vele groepen over de alternatieve rode loper, waarbij ze zichzelf presenteerden. Er waren spontaan mensen die naar voren kwamen om in strijdbare oproepen iedereen op te roepen zich aan te sluiten en om de frustraties over de puissante rijkdom tegenover bittere armoede aan de kaak te stellen. Wij,

Postbezorgers
Roze Hesjes
FNV Schoonmaak
FNV Domestic Workers
FNV Uitkeringsgerechtigden
Dapperdames
Bijstandsbond
Emcemo
ATKB
Assadaaka
Stichting Al Choura
Code Rood
Internationale Socialisten
Rood
NOMA
Focus en Verbinding

Staan op tegen het sociale onrecht in Nederland. Je moet teruggaan naar de tachtiger jaren van de vorige eeuw om weer acties tegen te komen, waarin zoveel uiteenlopende ja, vaak kleine groepen zich aaneensluiten om gezamenlijk actie te voeren waarbij iedereen een actieve inbreng heeft.

Omdat er opmerkingen komen over de zichtbaarheid van de actie van gisteren op internet, waarbij mensen niks kunnen vinden, hierbij een film van de actie. Nogmaals, het was een actie van enthousiastelingen, die van onderop een nieuwe beweging gaan opbouwen voor verbetering van de bestaansvoorwaarden. Minimumloon op 14 euro! Uitgebreide berichten over de actie werden veel gedeeld op sociale media. Het was een enthousiast en strijdbaar samenzijn, dat hoop geeft voor de toekomst. https://www.youtube.com/watch?v=_RnE2mrbFzo

Maar hoe hoopvol en beginnend succesvol de campagne ook is, er moeten heel wat weerstanden overwonnen worden. Jarenlange indoctrinatie door extreem rechts en de gevestigde belangen hebben ertoe geleid, dat lotgenoten naar elkaar wijzen als de grote boosdoener van de armoede, in plaats van de machtigen der aarde in hun rijkdom aan te klagen. Daardoor kwam in Rotterdam de actie eerst niet van de grond. En ook bij de Bijstandsbond is niet iedereen even enthousiast. Het argument ik doe niet meer mee, ik ben binnenkort gepensioneerd is wat dat betreft slechts een van de reacties van mensen die het in mijn ogen niet begrepen hebben. Hoe vaak worden we niet gebeld door leden, die zeggen: ik krijg AOW, ik zeg mijn lidmaatschap op. Kijk zo kunnen we geen solidaire strijdbare beweging opbouwen waarin mensen zelf het heft in handen nemen en veranderingen afdwingen. Machteloosheid wordt zo een self fullfilling prophecy, waarbij je al bij voorbaat negatief staat tegenover de kansen die er nu liggen.