Verklaring Bijstandsbond Campagne Wettelijk Minimumloon (WML) naar 14 euro per uur

Onder het motto #samenvoor14 heeft de FNV het initiatief genomen tot een campagne en de opbouw van een sociale beweging waar ook andere organisaties deel van uitmaken om het wettelijk minimumloon van 9,82 euro bij een 38-urige werkweek te verhogen naar 14 euro. Aangezien de uitkeringen zijn gekoppeld aan het WML gaan die mee omhoog. De Bijstandsbond steunt deze campagne en doet eraan mee.


Het minimumloon, waar zo’n half miljoen werknemers voor moeten werken, is de afgelopen decennia sterk achtergebleven bij de reële stijging van de gemiddelde lonen. Bijna 2 miljoen mensen zitten onder 130 procent van het minimumloon. Omdat dat minimumloon al jarenlang nauwelijks stijgt, blijven ook de AOW en de bijstandsuitkeringen achter. Want deze uitkeringen zijn zoals gezegd gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Als het WML stijgt, zal dit bij CAO-onderhandelingen gunstige gevolgen hebben voor de CAO-lonen, die dan ook meer omhoog zullen gaan. De eis voor verhoging van het WML steunt de eis van de FNV voor verhoging van de lonen in 2020 met 5%.

De campagne gaat enkele jaren duren. Het onderwerp moet in maart 2021, als er Tweede Kamer verkiezingen zijn, op de agenda staan en daarna moet het minimumloon van 14 euro worden ingevoerd. Om dat na te streven wordt nog tot ver in 2022 actie gevoerd.  Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat het niet alleen een FNV-campagne wordt.

Actievoerders gaan in verschillende steden en dorpen de buurten in om huis aan huis met mensen te praten. Er worden comité’s opgericht van leden en niet-leden van de FNV, die behalve meedoen aan de campagne vanuit de nieuwe organisatiestructuren ook problemen dichtbij huis, in de lokale gemeenschappen en de buurten, aan de orde kunnen stellen. Er zijn nu al in 5 steden activiteiten door de FNV opgezet: Rotterdam, Helmond, Leeuwarden en Amsterdam. Maar ook in andere steden komen initiatieven van de grond zoals in Leiden. 


In Amsterdam worden vele activiteiten ontplooid. Momenteel is men bezig met het opzetten van samenwerkingsverbanden van maatschappelijke organisaties, zelforganisaties van migranten, etc. Een actieweek van maandag 9 december tot zondag 15 december is gepland. Wil je via de Bijstandsbond op de hoogte blijven van de activiteiten, geef je dan op voor de mailinglijst. Mensen die lid zijn van de Algemene Mailinglijst van de Bijstandsbond hoeven zich niet op te geven. Zij krijgen automatisch bericht. 


Opgave mailinglijst via info@bijstandsbond.org