Wij moeten de robots maken, dan hebben anderen de ellende en wij niet

Minister Asscher heeft vandaag gesproken op een congres over robotisering. Het is groot nieuws. Sommige mensen denken dat Asscher vandaag iets nieuws heeft gezegd, waardoor er een ander beleid komt misschien. Misschien wel een basisinkomen. Want hij heeft het over een ander stelsel. Waar hij verder overigens niets over zegt. Ik heb zijn toespraak gelezen en er komt niets nieuws.

Wat is zijn antwoord op de robotisering en het verdwijnen van werk? Nederland moet voorop lopen. En daarom moeten wij meer dan anderen in concurrentie met anderen een kennis economie worden, zodat wij de robots maken en de ellende elders komt te liggen. Dus meer employability voor de Nederlandse werknemers. (het vermogen van mensen zich aan te passen aan de economie en niet andersom). Hervorming van het lager onderwijs waar lezen en schrijven leren relatief minder belangrijk wordt dan conceptueel kunnen denken.  Op de lange termijn zullen wij de gevolgen dan misschien ook wel hebben, maar als we goed concurreren, nu even niet en uiteindelijk als laatste.

Een terugkeer binnen de dijken ten opzichte van de Europese ontwikkelingen. Op dat niveau heeft men ook gepoogd een kenniseconomie op te bouwen die voorsprong heeft op de rest van de wereld, als antwoord op de massa=werkloosheid. Neergelegd in de Lissabon akkoorden. Een politiek die jammerlijk mislukt is. En nu meer van hetzelfde maar dan alleen Nederland. In het verlengde liggen alle afbraakmaatregelen van de werknemersrechten in Nederland die altijd al op de regeringsagenda staan. En de steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk? Dat komt door de technologische ontwikkeling, niet door het regeringsbeleid. We zijn een rijk land waar die kloof allemaal minder erg is dan elders. Dankzij de regering. En verder gaan we wat door met aan de knoppen draaien. Nee, ook na vandaag blijft het duidelijk. De oplossing zal niet komen van deze regering in het algemeen en Asscher in het bijzonder.