De Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten.

In de loop van 2014 zijn verschillende maatregelen voorgesteld om de bijstandswet aan de vooravond van de invoering van de Participatiewet te wijzigen. Het wetsvoorstel ‘Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten’ (Wet maatregelen WWB) is op 1 juli 2014 door de Eerste Kamer aangenomen, hierdoor zal de de Wet werk en bijstand (WWB) per 1 januari 2015 op een aantal onderdelen worden aangepast. De maatregelen zullen daarbij onderdeel gaan uitmaken van de Partcipatiewet, die ook 1 januari 2015 zal worden ingevoerd.

Hieronder treft u antwoorden op een aantal ‘veel gestelde vragen’. U kunt deze VAC’s  ook downloaden (pdf. d.d. 22 augustus 2014).

Kijk hier voor de belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen en bekijk voor meer informatie, details en uitzonderingen het wetsvoorstel en bijbehorende stukken zelf. 

Veel gestelde vragen