Ontluikende werklozenbeweging in Amerika. Maar ‘March for jobs’ slaat nog niet erg aan.

Al eerder heb ik bericht over de ontluikende protesten tegen de verarming in Amerika. Het zijn vooralsnog tamelijk kleine groepen, die concrete acties opzetten tegen huisuitzettingen, ontslagen, etc. Ik heb reeds getwitterd over de Poor People’s Economic Rights Campaign. http://old.economichumanrights.org/index.shtml
Onder de leus ‘Bail out he people, not the banks’ hebben op 20 september 400 werklozen gedemonstreerd tijdens de ‘March for Jobs’ aan de vooravond van de G20 in Pittsburgh. Zie http://bailoutpeople.org/ De ‘Bail Out the People Movement’ is vestigingen aan het oprichten in diverse steden.

Posted via email from Bijstandsbond