17 april 2009 debat georganiseerd door de Alliantie voor een Rechtvaardig Amsterdam (ARA) over de verarming in de hoofdstad en wat ertegen te doen

17 april 2009 debat georganiseerd door de Alliantie voor een Rechtvaardig Amsterdam (ARA) over de verarming in de hoofdstad en wat ertegen te doen

Aanvang 19.30 uur. Mansveltschool, Bos en Lommer bij Admiraal de Ruyterweg,  Karel Doormanstraat 125. Tramlijnen 12 en 14. Halte Karel Doormanstraat.

Forumdebat met

  • Rutger Koopmans (een van de schrijvers van het rapport ‘Weg uit de armoede’.)
  • Piet van der Lende (Alliantie voor een Rechtvaardig Amsterdam (ARA)
  • Rutger Groot Wassink (FNV)
  • Hans Krikke (Discussieleider van de avond, Diakonie van de PKN in Amsterdam)

Het rapport ‘Weg uit de Armoede’ is geschreven door een commissie in opdracht van de gemeente Amsterdam. Het rapport zal het uitgangspunt vormen voor het beleid van de gemeente in de toekomst.

De commissie komt met vijf voorstellen:
1. Stel armoede duurzaam bestrijden als doel en benoem het gewenste resultaat. Reductie van armoede met 50% in een beperkt aantal jaren.
2. Ontwikkel trajecten gebaseerd op een tweezijdig sociaal contract.
3. Ontwikkel een Amsterdams offensief tegen armoede. Door een maatschappelijke coalitie aan te gaan met betrokken maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven kan gezamenlijk de strijd tegen armoede worden aangebonden.
4. Reorganiseer de schuldhulpverlening.
5. Het is nodig de huidige regelingen in het kader van het armoedebeleid te ontschotten. Door het geheel van voorzieningen en regelingen in het kader van het huidige armoedebeleid waar mogelijk open te breken wordt de mogelijkheid gecreëerd om maatwerk te realiseren. Dat vraagt ook om een investering vanuit andere middelen, bijv. uit het WWB-Werkbudget, waar het activiteiten op het terrein van re-integratie en sociale activering betreft.

Tijdens de discussie zullen we bespreken wat we van de voorstellen vinden. Behalve Rutger Koopmans zullen ook enkele andere schrijvers van het rapport aanwezig zijn.