De verdedigers van de vrije markt

In de NRC van donderdag 2 april staat op pagina 18 een stukje van Hugo
Dixon in de vertaling van Menno Grootveld met als titel 'Vrije markt is niet oorzaakcrisis'. In het stuk wordt de vaak zich herhalende denkfout gemaakt die veel verdedigers van de vrije markt economie met haar concurrentieprincipe maken: het theoretisch model klopt wel, dat is de beste oplossing, leidt tot de meeste welvaart voor iedereen. Maar de regeringen, de bankdirecteuren, kortom de mensen zijn kortzichtig en deugen niet. Zij verstoren steeds het op zich juiste model. Wordt het dan niet tijd uit te zien naar een ander model? De redeneringen van het stukje kunnen tot aanvechtbare conclusies leiden. Omdat het model klopt, moeten de mensen aangepast, onderdrukt, gedisciplineerd worden in het model. De zogenaamde 'onderklasse', dus de mensen die in de concurrentie-economie buiten de boot vallen, ervaart dagelijks de gevolgen van dit soort denkfouten. Hugo Dixon is medewerker van www.breakingviews.com