FNV Amsterdam aanwezig op Kwakoefestival

Eerder verschenen in: ledenbulletin FNV Bondgenoten woonafdeling Amsterdam september/october 2001

Deze zomer werd in Amsterdam Zuid-Oost het 26ste Kwakoe zomer festival gehouden. Gedurende zes weekenden was er een multi-cultureel feest in het Bijlmerpark, georganiseerd door ruim tweehonderd vrijwilligers uit Zuid-Oost. Jaarlijks komen er honderdduizenden mensen naartoe om te kijken naar het voetbaltoernooi, feest te vieren en te dansen in een van de vele danstenten die rond het voetbalveld  stonden en om te genieten van de muziek die uit vele luidsprekers schalde. Verder waren er eet- en drink tenten waar bijvoorbeeld Djogo bier, Fernandez, roti, nassi met kip en fijngesneden kouseband konden worden genuttigd. Naast eet drink en danstenten  stonden op het festivalterrein stands van allerlei organisaties, die informatie aanboden of waar je terecht kon voor advies. In de festivaltent waren optredens van vele muziekgroepen uit alle windstreken. Hindoestaanse en Javaanse dans werden in het programma afgewisseld met optredens van cabaretgroepen. Thema van het 26ste Kwakoefestival waren de jongeren. Bij de opening van het festival memoreerde een wethouder van het stadsdeel, dat de meerderheid van de bewoners in Amsterdam Zuid-Oost jonger is dan 30 jaar. FNV Amsterdam De FNV Amsterdam heeft dit jaar groots uitgepakt met een grote tent midden in het Bijlmerpark. De bedoeling was, het vakbondswerk bekend te maken bij een breed publiek, dat tot nu toe weinig met vakbondswerk in aanraking kwam. Ruim dertig vrijwilligers van diverse bonden hebben zich gedurende de zes weekenden ingezet om de aanwezigheid van de FNV tot een succes te maken. Er was in de tent een stand ingericht van het vakbondsmuseum met lesbrieven over de geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging. Maar ook de tradities in andere landen werden niet vergeten. Zo hingen er in de tent fotoos van de tentoonstelling FNV-collegaas wereldwijd. Er was daarbij een fotreportage van cacaoboeren uit Ghana en hun familie. De tentoonstelling gaf een beeld van het dagelijks leven van de boeren; ploeteren en zweten voor een karig loon. Maar er werden ook verschillende solidariteitscampagnes met het vakbondswerk in andere landen geintroduceerd. FNV Bondgenoten heeft een solidariteitsfonds opgericht, waarmee vakbondsactiviteiten in tal van landen worden ondersteund en de vakbondsvrijheid over de hele wereld wordt nagestreefd. Konkreet voorbeeld was de campagne voor betere arbeidsvoorwaarden en democratie in Birma. In de campagne wordt een kaartenactie gevoerd om de directie van Triumph International B.V. ervan te overtuigen dat ze geen zaken moeten doen met het militair regiem in Birma. vakbondscafees In de tent werden ieder weekend vakbondscafees gehouden. Dat zijn discussiebijeenkomsten waar gediscussieerd kan worden met deskundigen op een bepaald terrein. Zaterdag 28 juli kwamen vertegenwoordigers van de campagne voor betere arbeidsvoorwaarden in Birma )Van de Schone Kleren Campagne) en van FNV Mondiaal vertellen over de aktie tegen Triumph International BV. In het eerste vakbondscafe, op zaterdag 21 juli vertelden Kitty Roozemond, vice voorzitter van de FNV over het algemene vakbondswerk. Dawi Ibrahim, voorzitter van de Ethiopische vakbondsfederatie, was op zondag 22 juli 2001 in het vakbondscafe op het Kwakoefestival aanwezig. Hij is naar Nederland gevlucht omdat zijn vakbond in Eteopie zwaar wordt vervolgd.  Samen met Dawi Ibrahim en Amnesty International voert de FNV actie voor vrijlating van de Ethiopische vakbondsleider Dr Taye Woldesmiate, leider van de lerarenvakbond ETA. Dr. Taye Woldesmiate zit in de gevangenis sinds 1996. De bovengenoemde organisaties vragen om onmiddelijke vrijlating van de vakbondsleider. Door middel van een kaartenactie wordt getracht, Meles Zenawi, eerste minister van Ethiopie in Addis Ababa onder druk te zetten. . Zaterdag 4 augustus: Paul Andela, internationaal secretaris van FNV Bondgenoten praat over het solidariteitswerk van de FNV. Wat doet de FNV om de vakbondsvrijheid in andere landen te bevorderen? Welke projecten heeft de FNV om vakbonden in andere landen te ondersteunen? Zaterdag 11 augustus kwam Tinke van der Kraan van de Vrouwenbond FNV. En op zondag 12 augustus: Jan Müter, wetenschappelijk onderzoeker van de Stichting Serchweb en medewerker van de Euromarsen tegen werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting spreekt over flexibele, onzekere arbeid en hoe de belangen van mensen, die dit werk verrichten in de praktijk verdedigd kunnen worden. Zaterdag 18 augustus: Jan Stam, hoofd regiowerk van de FNV-Noord-Holland spreekt over lokaal vakbondswerk. Hoe kunnen we bevorderen, dat de gemeenten en de provincie een sociaal beleid gaan voeren? onbekend Ieder weekend was een groepje van enige kaderleden in de informatietent  aanwezig om vragen te beantwoorden over werk of uitkering en er waren veel gratis informatiefolders te verkrijgen over deze onderwerpen. Uit de discussies die bij het uitdelen van folders werden gehouden bleek, dat de onbekendheid met vakbondswerk groot is. Ik begon op het eerste weekend met het uitdelen van folders en kreeg meteen de vraag voorgeschoteld: ‘waar bent u van? Antwoord: ‘Van de FNV’. De vrouw keek mij nadenkend aan. ‘Nooit van gehoord. Zegt me niets’. Voortaan zei ik maar, dat we ‘van de vakbond’ waren. Dat konden de meesten wel begrijpen. Een andere bezoeker merkte op: ‘nee, ik ben werkloos, en de vakbond is voor werkenden, dus ik hoef geen folders’. Een andere bezoeker van het Kwakoefestival maakte zich kwaad over de ongeorganiseerden. ‘Die profiteren van de mensen, die wel lid zijn en die de bond steunen om goede lonen af te spreken. Eigenlijk zouden vakbondsleden meer moeten verdienen dan ongeorganiseerden’. Ja, er moest heel wat uitgelegd worden. Maar of dat alleen komt door de ongeinteresseerdheid van de mensen?

Piet van der Lende