KAMPAGNE VAN HET KOMITEE MAROKKAANSE ARBEIDERS IN NEDERLAND EN HET KOMTEE VAN WAO-SLACHTOFFERS

Dit pamflet heb ik geschreven in samenwerking met het KMAN. Aan de organisaties van buitenlanders en de organisaties van Nederlanders in Amsterdam. In deze tijd van bedrijfssluitingen en werkloosheid worden Nederlandse en buitenlandse arbeiders steeds meer met de gevolgen van een falend overheids-beleid gekonfronteerd.Terwijl krampachtige pogingen worden gedaan om de winsten van de bedrijven op…

Investeringspolitiek van Nederlandse scheepswerven

In de jaren zestig begon de aftakeling van de Nederlandse scheepsbouwindustrie. In vijf jaar tijds kelderde het aandeel van Nederlandse bedrijven in de wereldmarkt van 7,4% in 1960 tot 1,6% in 1965. In dat jaar werd de zogenaamde commissie Keyzer ingesteld, die de oorzaken van de zwakke concurrentiepositie van de Nederlandse scheepwbouw moest onderzoeken. Er…

In de media in 1980

Hieronder links naar krantenartikelen, filmpjes en geluidsbestanden van radio uitzendingen uit 1980 waarin mijn naam of die van organisaties waarbij ik betrokken was voorkomt. Internetartikelen zijn alleen opgenomen als de inhoud ook in gedrukte vorm of op radio en TV verschenen is. Klachtenbureau sociale dienst opgericht. – Leeuwarder Courant, 02-01-1980. Nieuwsbericht.

Ontwikkeling van opvattingen over medezeggenschap in de vakbeweging na 1903

Onderstaand verhaal is in 1974 geschreven voor de invoering van de nieuwe Wet op de Ondernemingsraden in 1979. De wet werd toen ingrijpend gewijzigd. Er bestonden aan het begin van de 20-ste eeuw syndikalistische, socialistische en rudimentaire konfessionele (christelijke) arbeidersorganisaties met sterk uiteenlopende visies omtrent de wijze waarop veranderingen in de samenleving tot stand moesten…

Herinneringen aan boer Koekoek

Onderstaande herinneringen heb ik opgeschreven in 2016. Hiernaast het omslag van een brochure die boer Koekoek geschreven had. De brochure die ik heb met de handtekening van Koekoek moet ik gekregen hebben in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 1967, op een verkiezingsbijeenkomst van de Boerenpartij in Steenwijk. Ik wilde de handtekening van Koekoek…