IOAW voor een werkloze scheepsbouwer

Dit artikel verscheen als reactie op de rubriek ‘De Gang van Zaken’ in de MUG van juli/aug. 1994. Geschreven door een ex-scheepsbouwer. Geachte redactie, Naar aanleiding van uw oproep voor de rubriek ‘Gang van zaken’, wil ik het volgende kwijt. Na een werkzaam leven in de scheepsbouw, stond ik in 1984 op straat wegens sluiting…

Bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen afgewezen. Vergoeding tandartskosten afgeschaft

Dit artikel verscheen eerder in het maandblad uitkeringsgerechtigden (MUG) van juni 1994. Op het spreekuur van de Bijstandsbond kwam een bejaarde mevrouw, die bijzondere bijstand had aangevraagd voor een seniorenbed. Een andere bejaarde had bijzondere bijstand aangevraagd voor enkele eenmalige uitgaven, zoals de aanschaf van een nieuwe wasmachine, die ze van haar AOW niet kon…

Stage in het buitenland en onderbreking uitkering leidt tot sanctie

Dit artikel verscheen eerder in de rubriek ‘de gang van zaken’ in het maandblad uitkeringsgerechtigden (MUG). mei 1994. Op het spreekuur van de Bijstandsbond kwam iemand met het volgende probleem. De desbetreffende persoon had in het kader van een toegestane studie een stage gelopen in Afrika; daarvoor had ze de bijstandsuitkering opgezegd en van spaargeld…

Diskussie over de toeslagen in de nieuwe bijstandswet

Krant voor Aktieve Baanlozen in Amsterdam februari 1994 Er heerst nog steeds verwarring over het bijstandsakkoordtussen staatssecretaris Wallage en de gemeenten. Krijgenalleenstaanden nu 70%?. Het DIVOSA-Bulletin het blad voordirecteuren van sociale diensten interpreteert het zo: “In hetdebat stonden de politieke tegenstellingen over de 50 plusvariant (CDA) en de 70 min variant (PvdA) centraal. De PvdAwilde…

Sociaal minimum of wiebel minimum.

Worden de bijstandsuitkeringen nu wel of niet verlaagd?. De mist die politici de afgelopen weken optrokken verdween niet op een FNV manifestatie op 9 december in Den Haag en ook niet tijdens het kamerdebat dat daarop volgde. “Het sociale minimum moet geen wiebel minimum worden” zei staatssecretaris Wallage. Hij bedoelde met zijn uitspraak, dat er een wettelijk…

Bijeenkomst bij AMSOSA van spreekuurhouders woensdag 14 april 1993

Uitgenodigd zijn de heren Vermeulen van de GSD en Vernooy van het GAK-Sloterdijk. De heer Vernooy is daar werkzaam als inspec­teur, hetgeen inhoudt dat hij de verbindingsschakel is tussen het GAK-kantoor en de buitenwereld. Vraag voor deze bijeenkomst is: welke voorzieningen gaan verschuiven naar wie in verband met de nieuwe regelgeving t.a.v. voorzieningen voor gehadicapten.…