Individuele beoordeling sociale dienst ver te zoeken

Dit artikel verscheen eerder in maandblad uitkeringsgerechtigden MUG van october 1999. Individuele beoordeling sociale dienst ver te zoeken Dat de sociale dienst elke aanvraag voor bijzondere bijstand individueel behandelt, is een mythe. Dat blijkt wel uit het volgende verhaal. Een cliënt van de sociale dienst gaat naar het rayonkantoor, om bijzondere bijstand aan te vragen…

Geen bijzondere bijstand voor werkkleding bij betaalde baan op minimumniveau

Dit artikel verscheen eerder in maandblad uitkeringsgerechtigden MUG van mei 1999. Kruideniersmentaliteit In deze rubriek is al vaker ter sprake gekomen, dat het beleid van de sociale dienst tegenstrijdig is. Aan de ene kant wil zij met gesprekken en premies mensen stimuleren betaald werk te zoeken. Aan de andere kant lopen mensen die eigen initiatieven…

“Hoorzitting”. Onheuze bejegeing door ambtenaar afdeling bezwaarschriften en afwijzen bijzondere bijstand voor een wasmachine

Dit artikel is eerder verschenen in maandblad uitkeringsgerechtigden MUG van januari 1999. ‘Hoor’ zitting Een mevrouw, hoofd van een eenoudergezin, heeft een bijstandsuitkering. Verder heeft ze geen inkomsten. Ze doet de was met een aftandse wasmachine. Het apparaat ging steeds stuk en mevrouw vroeg bijzondere bijstand aan voor een nieuwe wasmachine. De sociale dienst wees…