Ontwikkeling van opvattingen over medezeggenschap in de vakbeweging na 1903

Onderstaand verhaal is in 1974 geschreven voor de invoering van de nieuwe Wet op de Ondernemingsraden in 1979. De wet werd toen ingrijpend gewijzigd. Er bestonden aan het begin van de 20-ste eeuw syndikalistische, socialistische en rudimentaire konfessionele (christelijke) arbeidersorganisaties met sterk uiteenlopende visies omtrent de wijze waarop veranderingen in de samenleving tot stand moesten…