Enkele indrukken van de diskussies op 23 april in De Derde Kamer.

In de vijfde sessie heeft Eise kalk het voorstel gedaan, inAmsterdam een Derde Kamer te organiseren. Hierbij zouden ookpolitici moeten worden uitgenodigd, en zou het onderwerp“vrijwilligerswerk” moeten zijn. Hij deed een oproep om zo’nDerde Kamer te organiseren. Verder verbond Ger Ramaekersnamens het PSUL de Derde Kamer met de buiten-parlementaireenquete, die reeds in Limburg was georganiseerd.…